Hướng dẫn

Trùng Sinh Nhân Vật

30-05-2017

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành trùng sinh tại NPC hỗ trợ - Thành Chính

 

II.Phần thưởng trùng sinh.

  • Khi đạt cấp và đồng như yêu cầu có thể đến trùng sinh.

Lần Trùng Sinh

Cấp Yêu Cầu

Đồng Yêu Cầu

(Vạn Đồng)

Phần Thưởng

1 150 20 50 điểm tiềm năng + Huy Chương Chiến Công cấp 1 - 5 hệ
2 155 40 50 điểm tiềm năng + Chân Nguyên Hỗn Độn cấp 1
3 160 60 50 điểm tiềm năng + Mặt nạ Hàng Long
4 165 80 50 điểm tiềm năng + 1 Ngựa cấp 1
5 170 100 50 điểm tiềm năng + 1 Ngoại Trang Nón cấp 1
6 175 120 100 điểm tiềm năng + 1 Ngoại Trang Áo cấp 1
7 180 140 100 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh ghép ấn
8 185 160 100 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh già lam kinh
9 190 180 100 điểm tiềm năng + 10000 Ấn ký tín vật
10 195 200 100 điểm tiềm năng + 10000 Thần khí bảo châu
11 200 220 100 điểm tiềm năng + 5 Bùa bảo toàn
12 200 240 100 điểm tiềm năng + 20 Linh Tê Ngọc
13 200 260 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
14 200 280 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh ghép ấn
15 200 300 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh già lam kinh
16 220 320 100 điểm tiềm năng + 20000 Ấn ký tín vật
17 220 340 100 điểm tiềm năng + 20000 Thần khí bảo châu
18 220 360 100 điểm tiềm năng + 5 Bùa bảo toàn
19 220 380 100 điểm tiềm năng + 50 Linh Tê Ngọc
20 220 400 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
21 220 420 100 điểm tiềm năng + 5 Bùa bảo toàn
22 220 440 100 điểm tiềm năng + 100 Linh Tê Ngọc
23 220 460 100 điểm tiềm năng + 10000 Chiến Thần
24 220 480 100 điểm tiềm năng + 5 Bùa bảo toàn
25 220 500 100 điểm tiềm năng + 100 Linh Tê Ngọc
26 220 520 100 điểm tiềm năng + 10000 Chiến Thần
27 220 540 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
28 220 560 100 điểm tiềm năng + 200 Linh Tê Ngọc
29 220 580 100 điểm tiềm năng + 10000 Chiến Thần
30 220 600 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn + Nón Thú Nuôi Cấp 10
31 220 620 100 điểm tiềm năng + 200 Linh Tê Ngọc
32 220 640 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
33 220 660 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
34 220 680 100 điểm tiềm năng + 300 Linh Tê Ngọc
35 220 700 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Áo Thú Nuôi Cấp 10
36 250 720 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
37 250 740 100 điểm tiềm năng + 400 Linh Tê Ngọc
38 250 760 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
39 250 780 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
40 250 800 100 điểm tiềm năng + 500 Linh Tê Ngọc + Giày Thú Nuôi Cấp 10
41 250 820 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
42 250 840 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
43 250 860 100 điểm tiềm năng + 600 Linh Tê Ngọc
44 250 880 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
45 250 900 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn + Vũ khí Thú Nuôi Cấp 10
46 250 920 100 điểm tiềm năng + 700 Linh Tê Ngọc
47 250 940 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
48 250 960 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
49 250 980 100 điểm tiềm năng + 800 Linh Tê Ngọc
50 250 1000 100 điểm tiềm năng + 1000 Linh Tê Ngọc + Nhẫn Thú Nuôi Cấp 10 + Bội Thú Nuôi Cấp 10

Lưu Ý: 

  • Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 130.
  • Trùng sinh sẽ bị mất kết nôi cần đăng nhập lại.
  • Cần chuẩn bị rương trống trước khi trùng sinh để nhận thưởng.