Hướng dẫn

Luân Hồi Ấn siêu uy lực

23-05-2017

Cùng với hệ thống Ngũ hành tương sinh - tương khắc quen thuộc tạo nên sự cân bằng cho 12 môn phái, hệ thống Ngũ Hành Ấn của Kiếm Thế với những thuộc tính độc đáo sẽ đem đến cho võ lâm nhân sĩ những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn.

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Thành Chính

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần luân hồi ấn cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
Luân Hồi Ấn

Mảnh Luân Hồi Ấn

Tỷ lệ thành công % Đồng Thường (Vạn)
Cấp 1 Nhận miễn phí 1 lần - Hỗ trợ tân thủ  
Cấp 2 1000 90

50

Cấp 3 1000 80

50

Cấp 4 2000 70

50

Cấp 5 2000 60

50

Cấp 6 5000 40

50

Cấp 7 10000 30

50

Cấp 8 15000 15

50

Cấp 9 20000 10

50

Cấp 10 40000 5

50

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất bại Luân Hồi Ấn sẽ bị giảm 1 cấp
  • Mảnh già lam kinh có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame