Tin tức

Kỹ Năng Trấn Phái - Độc Bá Võ Lâm

09-11-2018

Tương truyền THẬP NHỊ TUYỆT KỸ TRẤN PHÁI đã bị đánh cắp bởi Ngũ Đại Phản Đồ nay đã trở lại VÔ DANH KIẾM

Hỡi các nhân sĩ các đại môn phái của VÔ DANH KIẾM hãy đứng lên tiêu diệt và đoạt lại những nên thuộc về môn phái của các bạn

I. BOSS PHẢN ĐỒ.

Hình ảnh boss

Thời gian

Phần thưởng khi tiêu diệt

- 12h30

- 17h30

- 21h30

Map: 115 Thần Nữ Phong

- Đá nâng cấp vũ khí trấn phái Thập Nhị phái
- Mỗi con nhận được tối đa 30 Trấn hồn thạch
- Người giết boss nhận được 30 Trấn hồn thạch

 

II. CÁCH SỞ HỮU KỸ NĂNG TRẤN PHÁI.

Tiến hành nâng cấp vũ khí TRẤN PHÁI tại NPC Nâng Cấp ở Thành Chính.

Vật phẩm: Dùng vũ khí Thần Sa 4 dòng + Trấn Hồn Thạch Môn Phái bạn muốn nâng cấp + 50 KNB đại.

 

 

III. TỶ LỆ NÂNG CẤP KỸ NĂNG TRẤN PHÁI

Cấp Đá Trấn Hồn Thạch KNB Đại Tỷ Lệ %
2 100 5 100
3 150 5 90
4 200 5 90
5 250 5 80
6 300 5 80
7 350 5 80
8 400 5 70
9 450 5 70
10 500 5 70
11 550 5 60
12 600 5 60
13 650 5 60
14 700 5 50
15 750 5 50
16 800 5 50
17 850 5 40
18 900 5 40
19 950 5 30
20 1000 5 20

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp KỸ NĂNG TRẤN PHÁI thất bại sẽ bị hạ cấp Kỹ Năng.
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp.
  • Khi nâng cấp thành công chỉ số các dòng của vũ khí sẽ được giữ nguyên.
  • Để đổi vũ khí trấn phái cần 1 Vũ khí có Trấn phái kèm 1000 đá Trấn hồn môn phái + 300 KNB đại.

IV. HÌNH ẢNH KỸ NĂNG MỘT SỐ MÔN PHÁI

 

THIẾU LÂM ĐAO

 

CÔN LÔN KIẾM

CÁI BANG RỒNG

THÚY YÊN KIẾM

NGA MY KIẾM

MA NHẪN ĐAO

VÀ MỘT SỐ MÔN PHÁI KHÁC SẼ ĐƯỢC XUẤT HIỆN TẠI VODANHKIEM.COM