Hướng dẫn

Kỹ Năng Trấn Phái - Độc Bá Võ Lâm

09-11-2018

Tương truyền THẬP NHỊ TUYỆT KỸ TRẤN PHÁI đã bị đánh cắp bởi Ngũ Đại Phản Đồ nay đã trở lại VÔ DANH KIẾM

Hỡi các nhân sĩ các đại môn phái của VÔ DANH KIẾM hãy đứng lên tiêu diệt và đoạt lại những nên thuộc về môn phái của các bạn

 

 

I. BOSS PHẢN ĐỒ.

Hình ảnh boss

Thời gian và địa điểm

Xuất hiện

Phần thưởng khi tiêu diệt

- 12h30

- 17h30

- 21h30

Map: 115 Thần Nữ Phong

- Đá nâng cấp vũ khí trấn phái Thập Nhị phái
- Mỗi con nhận được tối đa 30 Trấn hồn thạch
- Người giết boss nhận được 50 Trấn hồn thạch

 

II. CÁCH SỞ HỮU KỸ NĂNG TRẤN PHÁI.

Tiến hành nâng cấp vũ khí TRẤN PHÁI tại NPC Nâng Cấp ở Thành Chính.

Vật phẩm: Trấn Hồn Thạch Môn Phái bạn muốn nâng cấp + 50 KNB.

Chọn Bí Kíp Trấn Phái

Chọn [Ghép] Bí Kíp Trấn Phái Câp 1

Chọn Phái cần ghép Võ Công Trấn Phái

 

III. TỶ LỆ NÂNG CẤP KỸ NĂNG TRẤN PHÁI

Cấp Đá Trấn Hồn Thạch KNB Tỷ Lệ %
2 100 5 100
3 150 5 90
4 200 5 90
5 250 5 80
6 300 5 80
7 350 5 80
8 400 5 70
9 450 5 70
10 500 5 70
11 550 5 60
12 600 5 60
13 650 5 60
14 700 5 50
15 750 5 50
16 800 5 50
17 850 5 40
18 900 5 40
19 950 5 30
20 1000 5 20

 

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp Võ Công Trấn Phái  thất bại sẽ bị hạ cấp Kỹ Năng.
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp.
  • Để đổi Võ Công Trấn Phái  1 Cấp cần (25 KNB+ 500 đá trấn phái loại đó) * số cấp ( VD:  cấp 2 là tốn 50 KNBvà 1000 đá trấn phái loại đó)

IV. Đổi Vũ Khí Trấn Phái Thành Võ Công Trấn Phái

Gặp NPC Nâng Cấp

Chọn [Đổi] Vũ Khí Trấn Phái Thành Bí Kíp

Bỏ Vũ khí Trấn Phái Vào ô

Sẽ đổi được Vũ Khí Thần sa 4 dòng  giữ chỉ sổ + Cấp Võ Công Trấn Pháo tương ứng

V. HÌNH ẢNH KỸ NĂNG MỘT SỐ MÔN PHÁI

 

THIẾU LÂM ĐAO

CÁI BANG RỒNG

THÚY YÊN KIẾM

 

 

VÀ MỘT SỐ MÔN PHÁI KHÁC SẼ ĐƯỢC XUẤT HIỆN TẠI KIẾM THẾ 1