Hướng dẫn

Hệ thống vũ khí thần sa

25-05-2017

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Thành Chính

II.Cách sở hữu thần sa.

Có thể mua tại NPC Cửa Hàng - Thành Chính

Giá: 200 Thần sa - vô hạ dẫn

Yêu cầu: Danh vọng vũ khí tần lăng cấp 3 (Có được khi sử dụng hòa thị bích)

III.Các dòng kỹ năng thần sa.

  • Mỗi dòng thần sa đều sẽ mức điểm tối đa và tối thiểu các bạn cần lưu ý

Option thần sa

Thông số

Chỉ số tối thiểu

Chỉ số tối đa

Dòng 1 Sinh lực tối đa 10% 100%
Dòng 2 Phát huy lực tấn công cơ bản 5% 20%
Dòng 3 Vật công ngoại điểm 500 2000
Vật công nội điểm 500 2000
Dòng 4 Vật công ngoại % 20 120
Vật công nội % 20 120

IV.Nguyên liệu nâng cấp.

Hoạt Động Thu Thập: Thần sa - vô hạ dẫn: Hoạt Động Rương Phú Quý , Sự kiện [Trồng Cây] , Hệ Thống BOSS

Hoạt Động Thu Thập: Mảnh ghép vũ khí: Hoạt Động Rương Phú Quý , Hệ Thống BOSS

Option thần sa

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Đồng Thường (Vạn)

Tỷ lệ Thành Công

Nâng Thần Sa 1 Dòng 50 50 100 70%
Nâng Thần Sa 2 Dòng 100 100 100 40%
Nâng Thần Sa 3 Dòng 150 150 100 15%
Nâng Thần Sa 4 Dòng 200 200   100   10%

 

V. Nguyên liệu tẩy chỉ số

 

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Đồng Thường (Vạn)

Số nguyên liệu 20 20 50

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thần sa thất bại sẽ không bị hạ cấp chỉ mất nguyên liệu nâng cấp.
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp
  • Tẩy chỉ số sẽ tẩy tất cả các dòng đang có tại thần sa
  • Khi nâng cấp thành công dòng mới chỉ số dòng cũ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trở lại
  • Các nhân sĩ hãy chú ý [Chỉ số tối đa] và [Chỉ số tối thiểu] để nâng cấp được vũ khí mạnh nhất
  • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame