Hướng dẫn

Hệ thống trang bị

19-07-2018

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành mua trang bị tại NPC trang bị - Thành Chính

 

II.Hình ảnh trang bị

Rương trang bị

Hình ảnh trang bị

Rương Trang Bị Anh Hùng

Giá: 15 Kim Nguyên Bảo Đại

(Nhận full set khi sử dụng Code Facebook)

Rương Trang Bị Kim Long

Giá: 25 Kim Nguyên Bảo Đại

Mở rương cần 1 món trang bị Anh Hùng tương ứng

Rương Trang Bị Long Hồn

Giá: 50 Kim Nguyên Bảo Đại

Mở rương cần 1 món trang bị Kim Long tương ứng

Rương Trang Bị Sử Thi

Giá: 150 Kim Nguyên Bảo Đại

Mở rương cần 1 món trang bị Long Hồn tương ứng

Rương Trang Bị Truyền Thuyết

Giá: 500 Kim Nguyên Bảo Đại

Mở rương cần 1 món trang bị Sử Thi tương ứng

Rương Trang Bị Trấn Thiên
(Có thể nâng cấp 4 dòng thần sa)

Giá: 1000 Kim Nguyên Bảo Đại

Mở rương cần 1 món trang bị Truyền Thuyết tương ứng

 

Lưu Ý: 

  • Mở rương nhầm món trang bị sẽ không được hỗ trợ lại
  • Mở rương cấp cao hơn cần 1 trang bị cấp thấp hơn tương ứng