Sự kiện

Gọp máy chủ THANH LONG và DU LONG

24-01-2021

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ THANH LONG DU LONG vào lúc 13H00 ngày 25/01/2020. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ THANH LONG  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ THANH LONG  được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ Số Lượng
Kinh Nghiệm Đơn 20000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 75000
[Đại] Chân Khí 2500
Rương Trấn Hồn Thạch 2500
Linh Tê 200
Giấy đỏ 25000
Giấy điệp 5000

- Nhân vật thuộc máy chủ THANH LONG sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ THANH LONG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy DANH- Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB