Sự kiện

Gọp máy chủ THÁI LONG và HUYỀN LONG

28-10-2018

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ THÁI LONG HUYỀN LONG vào 13H00 ngày 29/10/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ THÁI LONG  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ THÁI LONG  được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
10000 Mảnh Luân Hồi Ấn
10000 Già Lam Kinh
10000 Ấn Ký Tín Vật
10000 Thần Khí Bảo Châu

- Nhân vật thuộc máy chủ THÁI LONG sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ THÁI LONG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB