Sự kiện

Gọp máy chủ QUÂN LONG và DƯỢC LONG

04-04-2020

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ QUÂN LONG DƯỢC LONG vào 13H00 ngày 06/04/2020. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ QUÂN LONG  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ QUÂN LONG  được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ Số Lượng
Kinh Nghiệm Đơn 12000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 30000
[Đại] Chân Khí 2000
Rương Trấn Hồn Thạch 2000
Linh Tê 100
Pháo Hoa 1400

- Nhân vật thuộc máy chủ QUÂN LONG sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ QUÂN LONG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy DANH- Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB