Sự kiện

Gọp máy chủ MA LONG và HOÀNG LONG

24-09-2018

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ MA LONG HOÀNG LONG vào 13H00 ngày 24/09/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ MA LONG  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ MA LONG  được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
3000 Kinh Nghiệm Đơn
5000 Mảnh Luân Hồi Ấn
5000 Già Lam Kinh
5000 Ấn Ký Tín Vật
5000 Thần Khí Bảo Châu

- Nhân vật thuộc máy chủ MA LONG sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ MA LONG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB