Sự kiện

Gọp máy chủ HẠ LONG và KINH LONG 

14-10-2018

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ HẠ LONG KINH LONG vào 13H00 ngày 15/10/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ HẠ LONG  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ HẠ LONG  được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
5000 Kinh Nghiệm Đơn
10000 Mảnh Luân Hồi Ấn
10000 Già Lam Kinh
10000 Ấn Ký Tín Vật
10000 Thần Khí Bảo Châu

- Nhân vật thuộc máy chủ HẠ LONG sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ HẠ LONG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB