Hướng dẫn

Bách Bảo Rương - Cược KNB nhận KNB + Trang bị đồng hành

05-06-2017

Hệ thống Bách Bảo Rương trong Kiếm Thế 1 sẽ trở nên đặc biệt nhất trong các game Kiếm Thế đương thời. Đến với Vô Danh Kiếm các phần thưởng sẽ không còn nhàm chán là Huyền Tinh, Tinh Hoạt Lực… Thay vào đó là các phần thưởng siêu khủng.

I. Phần thưởng

Phần Thưởng

Cược 2 KNB

1 Sao

2 Sao 3 Sao 4 Sao 5 Sao 6 Sao

Thần khí Bảo Châu

100 200 400 800 1600

5000 +

1 Rương TB đồng hành (4 - 5 - 6)

Mảnh Ghép Ấn 100 200 400 800 1600

5000 +

1 Rương TB đồng hành (4 - 5 - 6)

Mảnh ghép Già Lam Kinh 100 200 400 800 1600

5000 +

1 Rương TB đồng hành (4 - 5 - 6)

Ấn Ký Tín Vật 100 200 400 800 1600

5000 +

1 Rương TB đồng hành (4 - 5 - 6)

Rương Thần Sa 1 Rương Thần Sa (1 - 4)
KNB 1 2 5 10 30 100

Khi đặt cược mức 10 KNB phần thưởng nhận được sẽ gấp 5 lần

Khi đặt cược mức 50 KNB phần thưởng nhận được sẽ gấp 25 lần

Phần thưởng tăng bao gồm tất cả (Mảnh ghép + Rương Thần Sa + Rương trang bị đồng hành)

Nếu chọn nhận KNB sẽ không nhận được vật phẩm còn lại. (ở mức 6 sao sẽ không nhận được rương đồng hành)

II. Cách tham gia


Vào kỳ trân các tại bản đồ nhỏ


Chọn Mở Bách Bảo Rương


Chọn mức KNB đặt cược và BẮT ĐẦU


Khi chấp nhận nhận thưởng các bạn có 2 lựa chọn
Lãnh phần thưởng vật phẩm hay KNB

Lưu Ý:

  • Chuẩn bị rương trống trước khi nhận thưởng
  • Rương trang bị đồng hành sẽ ngẫu nhiên nhận được trang bị đồng hành cấp 4 hoặc 5
  • Rương thần sa có thể nhận được Vũ Khí Thần Sa hoặc 200 Thần sa tinh thạch dẫn